Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Dùng RadioButton trong WPF

Hi mọi người,

Hiện tại mình có 1 project POS(point of sale). Câu hỏi của mình là mình cần load dữ liệu, sau khi nhấn Radio button có của categoryID trong table Category sẽ load dữ liệu từ table Service thành các button hiển thị lên UI

Cám ơn,

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Hoàng Trung đã trả lời 2018-12-31 17:08:49

Mình nghĩ là bạn nên up những gì bạn đã làm được lên rồi mọi người sẽ góp ý giúp bạn. Chứ như thế này thì hơi khó.

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education