Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Dynamic Link Library là gì ?, sử dụng để làm gì ?

Chào mọi người, như tựa đề, mình xin hỏi mọi người về DLL (thư viện liên kết động ) là gì? và nó được sử dụng như thế nào ? .Tại mình xem đi xem lại vẫn không hiểu nó được sử dụng như thế nào nên mình lên đây hỏi mọi người, nếu được mọi người có thể đưa ra ví dụ cụ thể giúp mình về DLL ạ

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Cậu Vàng Quý 's Tộc đã trả lời 2019-02-10 21:37:34

bạn có thể vào link sau:

click here

0
Anonymous đã trả lời 2019-02-13 21:43:30

Bạn đừng yêu cái thứ mà bạn đéo biết cái qq gì nhé :)

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education