Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

em đang làm lập trình về mã hóa caeser bằng c++.em làm mãi mà chẵn ra mong mọi người giúp đỡ ạ!

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main()
{
    char c[100];
    int k;
    printf("nhap vao chuoi:");
    scanf("%c",&c);
    fflush(stdin);
    printf("nhap khoa k:");
    scanf("%d",&k);
    for(int i=0;i<=strlen(c);i++)
    {
        char a=c[i];
        if(a>='A'&&a<='Z')
        {
            a=(c[i] + k)%26;
        }
    }
    printf("ket qua ma hoa la:%c",c);
}

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Nguyen đã trả lời 2018-03-14 12:10:35

Nhập chuỗi phải dùng %s nhé. Scanf chỉ nhập được đến khi gặp khoảng trắng thôi, dùng gets ấy. À nhớ xem kỹ lại lý thuyết phần chuỗi nhé.

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education