Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Entity Framework không thể tự động tăng ID(lúc tạo là tự động tăng)

Chào mọi người!

Em có nghiên cứu về Entity Framework trong ASP.NET MVC. 

Nhưng khi em thêm 1 phần tử mới thì nó không thể tự động tăng ID cho đối tượng đó. (Khi tạo đã cấp phát cho nó tăng tự động và trước đó có test xóa phần tử)

Mọi người cho em hỏi có cách nào sử dụng code C# để reset Id mặc định trong SQL đó về 1 hoặc biết là thêm vào với Id tự động tăng.

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education