Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2
NVM

Export file Excel by C#

 

Mọi người cho mình hỏi là lúc truy vấn để INSERT data vào sheet thì khi lỗi với data có dấu VD: â, ơ.... 

P/s: Bác nào chỉ e khắc phục với ạ! Đã search nát GG rồi vẫn chưa tìm được câu trả lời! :(((

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

4
Accodius đã trả lời 2017-06-20 20:35:24

nếu ý bạn là lỗi dấu thì đây

byte[] bytes = Encoding.Default.GetBytes(string_Input);
// string_Input là cái chuỗi bị lỗi
Result = Encoding.UTF8.GetString(bytes);
// Result là chuỗi đã fix và viết dấu bt

có lẽ là do chưa chuyển thành utf8

NVM đã bình luận 2017-06-21 01:12:55

Oh tks bạn nha mình sau cú pháp truy vấn nên add không được dù sao cũng thêm được kiến thức mới. <3

2 bình chọn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education