Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

-1

Giúp mình giải btap này với pls

  Tạo một  lớp Sách gồm có các thông tin sau:
  Tiêu Đề
  Tác giả
Chương trình phải có khả  năng lưu trữ  1000 cuốn sách và người dùng sẽ  được phép:
  Thêm dữ liệu cho một cuốn sách
  Hiển thị tất cả các sách đã nhập (chỉ tiêu đề và tác giả, trong cùng một dòng)
  Tìm kiếm sách có tiêu đề nhất định
  Xóa sách ở một vị trí đã biết (ví dụ: sách số 6)
  Thoát khỏi chương trình

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Lê Châu đã trả lời 2019-01-10 15:39:49

Đăng vậy chả ai giúp đâu. Diễn đàn chỉ trả lời những thắc mắc hoặc lỗi chơ không phải nơi làm bài tập giùm

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education