Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Google Drive API PHP

Có ai từng làm api google drive code PHP chưa ạ.
Mình làm theo hướng dẫn dưới đây: https://developers.google.com/drive/v3/web/quickstart/php và xem thêm 1 vài hướng dẫn khác trên mạng thì tới bước 4 gõ đoạn code dưới vào CMD windows (quickstart là tên mình đặt)

php quickstart.php

Thì báo lỗi :

Uncaught InvalidArgumentException: Invalid token format in C:\xampp\htdocs\google-drive\vendor\google\apiclient\src\Google\Client.php:423
Stack trace:
#0 C:\xampp\htdocs\google-drive\quickstart.php(50): Google_Client->setAccessToken(Array)
#1 C:\xampp\htdocs\google-drive\quickstart.php(74): getClient()
#2 {main}
  thrown in C:\xampp\htdocs\google-drive\vendor\google\apiclient\src\Google\Clie
nt.php on line 423

Fatal error: Uncaught InvalidArgumentException: Invalid token format in C:\xampp\htdocs\google-drive\vendor\google\apiclient\src\Google\Client.php:423
Stack trace:
#0 C:\xampp\htdocs\google-drive\quickstart.php(50): Google_Client->setAccessToken(Array)
#1 C:\xampp\htdocs\google-drive\quickstart.php(74): getClient()
#2 {main}
  thrown in C:\xampp\htdocs\google-drive\vendor\google\apiclient\src\Google\Client.php on line 423

Ai đã có kinh nghiệm hay đã từng mắc lỗi này thì giúp mình khắc phục với ạ. Thanks.

Nguyễn Nhật Nam đã bình luận 2018-02-24 00:25:26

Bạn đã nhập client secret và những thông số key của api vào chưa đấy?

0 bình chọn

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education