Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

hàm trong python

Mọi người giúp em bài này với ạ.

Lập hàm để từ input có output

Input = [1,2]

Output = [[1,2],[3,4],[5,6],...[2n-1,2n]] với n là số phần tử có trong list output

Em cảm ơn ạ!

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
K9 đã trả lời 2017-10-30 21:33:15

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education