Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0
La

Hiển thị số lượt sử dụng phần mềm

Cho mình hỏi có cách hay lệnh gì để hiển thị số lần sử dụng phần mềm trong C không? Giống như số lượt truy cập trang web ấy. Mình tìm trên các diễn đàn nhưng hầu như không có. thanks

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-11-07 20:12:25

thì mỗi lần mở phần mềm lên. bạn tăng biến đếm. lưu vào trong file. khi mở phần mềm lấy biến đó ra hiển thị

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2018-11-05 22:02:54
Đã xem 45 lần
Hoạt động 2018-11-07 20:12:25

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education