Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Hỏi khác nhau giữa threading và Task async await

    private async Task TaskString()
    {
      HttpRequest.RequestHTTP http = new HttpRequest.RequestHTTP();
      string resultStrTask = await http.RequestAsync("GET", "http://www.facebook.com");
      DoWord();      
      Console.WriteLine(resultStrTask.Length);
    }

    private void DoWord()
    {
      Console.WriteLine("Do word king....");
    }

 

    private async Task TaskString()
    {
      HttpRequest.RequestHTTP http = new HttpRequest.RequestHTTP();
      new Thread(() =>
      {
        string resultStrTask = http.Request("GET", "http://www.facebook.com");
        Console.WriteLine(resultStrTask.Length);
      }).Start();
      DoWord();
    }

    private void DoWord()
    {
      Console.WriteLine("Do word king....");
    }

 

 

Cho em hỏi threading và async await nó khác nhau chỗ nào, làm sao để nhận thấy rõ sự khác biệt giữa 2 đứa nó(em thử đi thử lại nhìu kiểu vẫn không nhận ra sự khác nhau).
Lúc nào ta nên sử dụng threading, lúc nào dùng async await.
Nếu em muốn cho thằng C# request liên tục để kiểm tra dữ liệu từ website trả về thay đổi thì nên dùng thằng nào tốt nhất. Em cám ơn

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Anonymous đã trả lời 2019-02-13 21:44:49

Thấy thằng nào viết gọn gàng, ngay ngắn, dễ hiểu thì tự biết! Và đọc docs về 2 thằng đó trước nhé!!!

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education