Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Hỏi về cách lấy kích thước của cửa sổ đang hiển thị hiện tại ứng dụng uwp, windows C#

Mình có muốn lấy kích thước hiện tại của cửa sổ đang hiển thị để làm một số phép tính nhưng không biết ntn tra google chẳng ra được. Nếu ai biết cách xem kích thức cho winform thì mình cũng xin code để test xem có được ko.

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
K9 đã trả lời 2017-04-10 20:16:44

this.Width

this.Height

Nguyên Phương đã bình luận 2017-04-10 20:59:13

mình không cho giá trị dài rộng nên không lấy được đâu bạn. mình cho xuất thuộc tính đó ra thì nó viết: "NaN"

0 bình chọn
1
K9 đã trả lời 2017-04-10 21:33:30

à 

this.ActualWidth

this.ActualHeight

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education