Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

hỏi về for trong c#

tạo sao trong bài giảng ns phần khởi tạo của for chỉ có thể có 1 nhưng mình thử vẫn có thể có 2 là sao ạ

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Cậu Vàng Quý 's Tộc đã trả lời 2019-02-10 21:31:37

không bạn,trong vòng lặp for ở phần khởi tạo thì bạn có thể khởi tạo không giới hạn luôn đấy bạn(tùy vào dung lượng máy)

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education