Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

hỏi về int trong c#

cho mình hỏi ví dụ int j=0; nghĩa là gì ạ

Yeu tin hoc đã bình luận 2019-02-17 15:23:51

int j=0 có nghĩa là biến j thuộc kiểu số nguyên, được gán giá trị là 0. (không cần viết int j=0 mà dùng int j cũng đúng)

0 bình chọn

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Cậu Vàng Quý 's Tộc đã trả lời 2019-02-10 21:16:04

nghĩa là gán cho một biến tên là j một giá trị là 0 và khai báo nó thuộc kiểu int

0
Anonymous đã trả lời 2019-02-13 21:42:08

Bạn ở hành tinh nào vậy?

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education