Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1
HL

Hỏi về Keyword hoặc API để tạo ra thanh tools bar của HowKTeam

Em muốn tập trình 1 trang blog cá nhân, sử dụng django (python framework)

Ở phần viết nội dung cho blog, em muốn hỏi cách để nhanh chóng tạo ra cái thanh công cụ (B,I,H2,H3,S,...) như cái thanh ở ngay dưới chữ "Nội Dung" trong phần đặt câu hỏi của HowKTeam ạ.

 

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
K9 đã trả lời 2018-02-12 13:17:28

CKEditor bạn. thường sài cái này cho khỏe

1
KANGCODE đã trả lời 2018-02-17 20:26:41

Bạn tìm hiểu CKEditor nha bạn.

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education