Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Import Excel đến SQL Server nhanh nhất

Có cách nào import file excel 10k dòng vào sql server nhanh nhất!??

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-01-07 14:38:52

chỉ có cách đọc từng thằng và add vào.

cách 2. mua máy tính thật mạnh vào

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2018-01-07 14:31:55
Đã xem 94 lần
Hoạt động 2018-01-07 14:38:52

Câu hỏi liên quan

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education