Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Không activate được SQL Prompt 9

em đã tắt mạng, activate thì nó báo là "can't reach this page" và yêu cầu kết nối mạng chứ không cho activate offline

 

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education