Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

-1

Không dùng được cmd

Sau khi shift để mở file python thì chỉ hiện Open PowerShell thay vì mở Open Command Prompt

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
K9 đã trả lời 2018-04-16 13:19:43
hoangnguyen16cm đã bình luận 2018-04-16 19:38:35

cảm ơn anh 

0 bình chọn
1
Ajack Ti đã trả lời 2018-04-17 22:26:51

tải cái Enable_cmd_here.reg ấy. Chạy lên là sẽ ra thôi.

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education