Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

4

Làm cách nào để backup database thành .bak file trong SQL Server ?

Làm thế nào tôi có thể sao lưu các tập tin cơ sở dữ liệu vào một file bak.

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

5
DG đã trả lời 2017-07-24 21:40:29

Sử dụng script để đơn giản và hạn chế lỗi:

BACKUP DATABASE MyDatabase TO DISK='D:\MyDatabase.bak'

 

3
ĐOÀN ĐẶNG PHÚ VINH đã trả lời 2017-07-25 09:56:02

Click phải Database ->Tasks -> Back Up bạn nhé :)

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education