Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Làm chức năng tìm kiếm lựa chọn theo nhiều tiêu chí

Em đang làm tìm kiếm tin tức bằng việc lựa chọn theo các dropdownlist, em có sử dụng partial để đưa các dropdownlist ra trang chính, nhưng em không biết làm cách nào khi mình nhấn nút tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị ra kết quả với những tiêu chí mình chọn

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
Nguyễn Thái Hải đã trả lời 2018-05-19 13:40:38

Set mỗi item có 1 value, lấy value đó sử lý bằng if else hoặc switch case

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education