Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Làm sao có thể bỏ PHP, C plus plus, Java vào trong 1 bộ source ?

 Làm sao có thể bỏ PHP, C++, Java vào trong 1 bộ source để xử lý chứ năng khác nhau cho của 1 trang web.

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

3
Copy Writing Kteam đã trả lời 2017-07-13 08:48:20

Phạm Minh Tùng: viết theo kiểu restful api, tách frontend ra quăng lên webserver, dựng 1 con proxy server rồi config rule cho router là url dẫn tới con api tương ứng

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education