Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Làm sao để chạy một resource file trong C#

Mọi người giúp mình với ạ
Làm sao để khi mình bấm 1 button thì nó sẽ chạy một resource file trong C# ạ?

3 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
Nguyễn Thái Hải đã trả lời 2018-04-12 20:29:48

Resource nào bạn? Hay như kiểu làm file đa ngôn ngữ

1
C# learner đã trả lời 2018-04-12 22:17:13

Câu hỏi này không rõ ý nhưng mình cứ cho rằng là bạn muốn chạy 1 file .exe trong resource vậy

//Ghi ra byte[]
byte[] aRandomName = Properties.Resources.<Tên Resource>.exe

//Ghi byte ra file = filestream
FileStream fs = new FileStream("<Tên File Kèm đường dẫn>", FileMode.Create);
fs.Write(aRandomName, 0, aRandomName.Length);
fs.Close() //Giải phóng resource

//Chạy File
//Import cái này: using System.Diagnostics

Process ps = Process.Start("<Tên File Kèm đường dẫn>");
ps.EnableRaisingEvents = true;
ps.Exited += (object sender, EventArgs e) => 
{
     //Xóa file, không xóa file tạm thì bỏ cái này
     File.Delete("<Tên File Kèm đường dẫn>");
}//Chỗ này vì lười nên m` viết = Anonymus Method, nếu không quen thì viết lại ntn//Kiểu Bình thường
private void RandomEventName(object sender, EventArgs e)
{
     //Xóa file, không xóa file tạm thì bỏ cái này
     File.Delete("<Tên File Kèm đường dẫn>");
}

 

0
K9 đã trả lời 2018-04-12 18:29:40

ý bạn là có 1 file bạn bỏ trong resource của app. rồi bạn muốn chạy như nhấp đúp chuột vào nó hở

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education