Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Làm sao để gán tất cả các giá trị ở cây nhị phân sang mảng ?

như tiêu đề ạ.

cách làm của e là tìm n: là số node hiện có trong tree. rồi e new int[n] mảng A. 

giả sử đã khai báo tree rồi.

truyền vào i=0;

void Gan(Tree t, *&a, int i)

{

if(t==NULL) return;

else

{

a[i]=t->info;

i++;

Gan(t->pLeft, a,i)

Gan(t->pRight, a,i)

}

}

e đã thử nhiều rồi mà không được ạ :((, giúp e vs, e cám ơn nhiều !!!

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
huy nguyễn đã trả lời 2018-05-12 22:55:06

mình nghĩ vấn đề nằm ở biến i đó bạn, bạn chạy từng bước thử là thấy i nó không tăng đều đều như ý bạn muốn

0
K9 đã trả lời 2018-05-13 13:15:04

có vẻ nằm ở i. bạn thử cho i và j riêng biệt cho left và right thử

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education