Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

làm thế nào để thêm ảnh từ bộ nhớ ngoài và lưu đường dẫn của ảnh vào sqlite trong android

chào mọi người,cho mình hỏi chút ạ:

giả sử mình có 3 nút Button thêm,sửa, xóa dùng để thêm sửa xóa ảnh và 1 ImgeView dùng để hiển thị ảnh.

khi click nút buton thêm.là thế nào để hiển thị ra thư mục ảnh từ điện thoại(bộ nhớ ngoài)  và cho phép chọn ảnh để lưu đường dẫn ảnh đó vào sqlite.

nút buton sửa cũng tương tự.làm thế nào để khi click thì hiển thị ra thư mục ảnh từ bộ nhớ điện thoại cho phép chọn ảnh.và sửa đường dẫn ảnh vào sqlite.

mình cảm ơn!!!!

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education