Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

lấy dữ liệu từ database asp.net mvc

code của em

model:
 

public class CatagoryViewModel
  {
    public int ct_id { get; set; }
    public string ct_name { get; set; }
    public int ct_status { get; set; }
  }

public List<Catagory> ListAllCatagory()
    {
      return db.Catagories.Where(x => x.ct_status == 1).ToList();
    }

controller:

public ActionResult Index()
    {
      return View();
      ShowCatagory();
    }
public void ShowCatagory()
    {
      var ctDao = new catagoryDao();
      List<SelectListItem> itemsCT = new SelectList(ctDao.ListAllCatagory()).ToList();
    }

View:

@model List<FlashSale.Models.CatagoryViewModel>

@foreach (var item in Model)
            {
              <li>
                <a href="#">
                  @item.ct_name
                </a>
              </li>
            }

 

3 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
K9 đã trả lời 2017-08-14 14:03:43

bạn học asp.net mvc ở đâu z. + thêm retun rồi thì code sau đó đâu có sài dc

Nguyen Van Tung đã bình luận 2017-08-14 14:10:58

Em nhầm 2 dòng đó dòng return viết sau, chỉ đơn giản là lấy 1 cột trong 1 bảng(Catagory) trong csdl ra thôi ạ, mà e chưa rõ logic lắm nên ko show ra view được e học trên youtube tedu channel a

 

1 bình chọn
1
K9 đã trả lời 2017-08-14 14:03:57

đồng thời mình k rõ câu hỏi của bạn là gì

0
K9 đã trả lời 2017-08-14 14:31:28

thấy logic chạy búa xua. cứ return View(db.Category.ToList());

xong

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education