Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Lấy kiểu float trong sql server lên winform

Như tiêu đề. Em có một bảng thông tin học sinh có cột điểm có kiểu dữ liệu là float.

Để xuất dữ liệu từ bảng lên winform em truy vấn dùng GetString để lấy kiểu string, GetInt32 để lấy kiểu số nguyên. Nhưng lúc em GetFloat để lấy cột điểm là kiểu số float thì nó lại báo lỗi ( System.InvalidCastException: 'Specified cast is not valid.' ). Ai biết giúp em với :)

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

3
DG đã trả lời 2017-07-13 22:04:12

float SQL Server tương đương kiểu double C# .NET nha e.

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2017-07-13 16:24:07
Đã xem 402 lần
Hoạt động 2017-07-13 22:04:12

Câu hỏi liên quan

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education