Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Liệt kê dãy nhị phân

INPUT:

Đầu vào là một số nguyên N

OUTPUT:

Đầu ra là chuỗi nhị phân có N phần tử

Hint:

3 -> 1: 0,1 ; 2:10,11 ; 3:100,101,110,111

Sample:

Input:

2

Output:

011011

 

Input:

3

Ouput:

011011100101110111

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-11-02 14:12:27

Không giải dùm nhé bạn. mắc ở đâu thì giúp ở đó chứ không code dùm

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education