Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

List trong C#..

Em có 1 method như sau:

 

    private MatchCaseData Crunch(List<int> lst, int crunchNo)
    {
      List<int> buffer = lst;
      for (int i = 0; i < buffer.Count; i++)
      {
        buffer.RemoveAt(i);
        #region Unnecessary Part
      }

Em remove element của buffer nhưng sao cái lst cũng  bị mất element

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-04-14 11:37:26

2 thằng đó là 1 mà bạn. nó là tham chiếu. muốn 2 thằng tách biệt bạn phải clone hoặc tạo 1 thằng mới và gán dữ liệu cho nó

C# learner đã sửa 2018-04-14 14:16:15

thế này vẫn bị anh ạ :(

      List<int> vs = new List<int>() { 1, 2, 3, 4 };
      List<int> vs2 = vs;
      vs.RemoveAt(0);

 

0 bình chọn
K9 đã bình luận 2018-04-15 10:19:09

bạn làm vậy vẫn là tham chiếu mà. bạm xem list có hàm Clone k có thì thằng vs2 = vs.Clone();

 

0 bình chọn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education