Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1
L

Lỗi ngôn ngữ trong Netbean

mình cập nhập ảnh sau

Tải ảnh lên kiểu gì v.

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-02-07 11:17:16

dán link ảnh vào trong thẻ img

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education