Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

3

Lỗi Script Error. Cần Giúp!!!!!

Em với bắt đầu C# . Mọi người có thể chỉ em sửa lỗi Script Error  khi chạy F5 vs

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
Nguyễn Thái Hải đã trả lời 2018-03-10 11:18:37

Là sao bạn, nói lỗi cụ thể k thì chụp hình mới giúp được

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education