Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Lỗi Trong Java.............

import java.util.Scanner;


public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        double salary;
        System.out.println("NHập");
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        salary=Double.parseDouble(sc.nextLine());
        System.out.println("Lương"+salary);
        
    }
}
 

 

//tại sao khi nhập số bé thỳ được mà khi nhập số vd: 15000000 kết quả lại ra 1.5E

//lí do và cách khắc phục là gì thế

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
Lê Châu đã trả lời 2018-03-10 22:58:49

Nó mặc định vậy lên bạn dùng printf để cho nó biết cách hiện thị. Nếu muốn hiện toàn bộ và có chữ số thập phân thì như sau:

System.out.printf("Lương %.0f\n", salary);

 

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education