Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Mặc dù bảng không thay đổi nhưng SqlDependency load lại data

Mình có sử dụng sqldependency để load lại data khi dữ liệu có sự thay đổi

Nhưng mặc dù bảng của mình k hề đổi nhưng nó vẫn vào hàm load data

Mình k biết là sai ở đâu. Đây là câu query của mình 

SELECT NoiDungTinNhan from dbo.[GuiTinNhan] where IDNguoiNhan = 3288 or IDNhom in (SELECT ID from TinNhanNhom WHERE IDNguoiNhan=3288 )

ví dụ như mình bỏ đi phần or ở where where chỉ giữ lại là IDNguoiNhan = 3288 thì nó lại load đúng. Mình đang k biết vì sao? Ai từng bị lỗi này mà khắc phục được thì chỉ mình với! Cảm ơn các bạn

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education