Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

MN giúp e phần thay giá trị của 1 ID trong lập trình selenium với ạ

x là 1 biến số và e khai báo

int x=1;

var nhap = firefoxDriver.FindElementById("id"); 

     nhap.SendKeys("",x);

Em đã tìm ra trường id đó 

Nếu e thay nó bằng cả 1 ký tự ví như nhap.SendKeys("1"); thì không sao cả.

Nhưng ở đây biến x của e sẽ thay đổi giá trị.

Vậy ad và mn có cách nào giúp e không ạ

 

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
Huy Trịnh đã trả lời 2018-05-16 20:05:56

Cái này dễ mà bạn:

//int x=1;
string x;
Console.Write("Nhập x:");
x = Console.ReadLine();

var nhap = firefoxDriver.FindElementById("id"); 

     nhap.SendKeys("{0}",x);

Thay chỗ readline bằng cái bạn muốn.

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education