Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Mở file để đọc, ghi dữu liệu bằng cmd

Chào các bạn, mình có vấn đề không rõ lắm về việc mở một file thực thi bằng cmd.

khi mở file ở thư mục gốc như c:\ hay d:\ thì chỉ cần gõ lệnh d:>\aaa.exe, nhưng file ở sâu hơn chẳng hạn d:\fundamental c++\b\aaa.exe thì bị báo lỗi là 

'fundamental' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

mong mọi người cho ý kiến.

cảm ơn.

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2017-04-05 14:37:39

bạn để đường dẫn vào trong cặp ngoặc kép nhé "".

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2017-04-05 12:50:59
Đã xem 370 lần
Hoạt động 2017-04-05 12:50:59

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education