Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Mô hình 3 lớp kết hợp Entity Framework C#

e chào các bạn ạ.

 

Em đang code ứng dụng theo mô hình 3 lớp  BUS,DAL,GUI

BUS,DAL là project ClassLibrary

GUI là project Winform C#

Em có dùng Entity FrameWork ở tầng DAL để kết nối DB. Sau dó gọi lại ở BUS và được dùng ở GUI.

(Ở đây connect string được lưu ở App.config proj DAL)

 

Tuy nhiên khi em gọi hàm của BUS trên GUI thì có báo lỗi là k tìm thấy connect string ở app.config. Sau đó em có add connect string từ DAL sang GUI thì mọi thứ okie. Tuy nhiên khi build ra thì người dùng có thể mở file config (GUI) ra và biết được địa chỉ DB của em.

Vậy có cách nào mình có thể dấu cái connect string trong App.config (GUI) k ạ? Hoặc tại sao connect string ở trong app.config(DAL) nó lại không nhận mà đưa sang app.config (GUI) nó lại nhận và chạy được nhỉ?

 

Em cảm ơn ạ

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

3
K9 đã trả lời 2017-04-07 06:52:47

Bạn có thể thử gọi thẳng chuỗi kết nối khi tạo entiry

Entities = new MyEntities( "metadata=res://*/Models.csdl|res://*/Models.ssdl|res://*/Models.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=\"data source=sql-server;initial catalog=initialDatabase;integrated security=True;pooling=False;multipleactiveresultsets=True;App=EntityFramework\"" );

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2017-04-07 00:39:10
Đã xem 1251 lần
Hoạt động 2017-04-07 00:39:10

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education