Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

PDO trong netbean ide

Chào mọi người . Mình là newbie php. Mình đang muốn dùng PDO để kết nối SQL . bình thường mình dùng php Storm thì không vấn đề gì , Nhưng  chuyển qua netbean thì gặp vấn đề / ví dụ khi mình cấu hình PDO ở file config thì qua các file khác mình không thể gọi gợi ý các lệnh của pdo trên file đó ví dụ prepare, bindprama, execute.....mình cảm ơn 

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education