Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Sử dụng Axios để lấy data trong VueJS

Chào mọi người, em đang tìm hiểu về VueJS kết hợp với Laravel framework. Em gặp phải vấn đề khi return data từ một action gọi axios.

Hàm bên dưới là em muốn lấy status_name từ id_status, vòng v-for lặp qua một list lấy từ axios, mỗi lần lặp sẽ gọi lại một hàm axios khác để lấy status_name.

Tuy nhiên, do axios trả về một promise object (bất đồng bộ) nên component được render trước khi lấy được data. Em đã google khá nhiều nhưng vẫn chưa ra. Hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người.

P/s : codeshare

https://codeshare.io/5vYjvl?fbclid=IwAR21_k7Ls8VlC_GuErRLniMQHDae0E5Ehtef85FwGy-X943E7yu7P2B6WaY

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2019-01-31 20:13:22
Đã xem 22 lần
Hoạt động 2019-01-31 20:13:22

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education