Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Thay thế phần tử trong list tron python 3

Xin chào mọi người,

Mình gặp một vấn đề về list trong python3, cần sự giúp đỡ. Vấn đề của mình là : Mình cần hỏi user nhập tên của từng tháng trong năm, với mỗi tháng thì user sẽ nhập 2 giá trị. Sau đó phải lưu tất cả tên của tháng và 2 giá trị đi kèm theo trong 1 list.

Khi user nhập trùng tên của tháng thì chương trình sẽ phải ghi đè lên tháng đó và cả 2 giá trị đi kèm theo cũng phải bị ghi đè lên với giá trị mới. Chương trình sẽ chỉ dừng hỏi khi cả 12 tháng được nhập . 
Mình không biết phải giải quyết như thế nào. Rất mong được sự  hướng dẫn từ mọi người.
Chân thành cám ơn.

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
K9 đã trả lời 2017-12-10 03:33:47

ghi đè lên ở đây ý của bạn là sao nhỉ

haido đã bình luận 2017-12-10 04:58:20

Nghĩa là mình có một list rỗng . a = []

Sau đó mình sẽ hỏi để user nhập giá trị , sau đó minh sẽ add vào list. 

tên tháng = input("Jan")

già tri 1 = input("10")

giá tri 2 = input("15")

a = ["Jan", 10, 15]

Nhưng nếu lần nhâpj tiếp theo user lại nhập tên tháng là "Jan" một lần nũa thì 2 giá trị đi theo "Jan" phải được nhập lại chứ ko add thêm vô trong líst . 

Vi dụ list a hiên nay là : a = ["Jan", 10, 15], user nhập lần tiếp theo là:

tên tháng = input("Jan")

già tri 1 = input("20")

giá tri 2 = input("25")

Thì list a bây giờ là a = ["Jan", 20 , 25]

 

4 bình chọn
2
Lê Châu đã trả lời 2017-12-10 15:18:30

Kiểm tra xem Jan có trong list không bằng lệnh in á:

if [tên_tháng] in a:

//Ghi đè lên

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2017-12-10 02:27:11
Đã xem 175 lần
Hoạt động 2017-12-10 15:18:30

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education