Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

truyền biến là 1 function

Chào mọi người, cho emhỏi chút là mình muốn truyền vào biến là 1  function thì có được ko vậy. Ví du:

class A em có function Result

class B em có function CallService(Function re)

và ở class A em gọi CallService của B và truyền vào function Result thì phải khai báo thế nào ạ. Em cám ơn ạ

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-05-11 14:42:33

cái re của bạn khai báo nó là 1 delegate. rồi truyền nó như biến thôi

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education