Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Visual Studio không thể thay được properties của control trong Design Mode

Chào mọi người, hiện tại visual studio của mình đang gặp phải lỗi như tiêu đề.

Thêm vấn đề nữa là khi mình di chuyển control chẳng hạn, thì VS đứng và restart lại luôn.

Có ai đã bị tình trạng này chưa ạ :(

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education