Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Winform_ReportViewer

Mọi người cho e hỏi e bị lỗi gì mà khi kéo Report Viewer nó không hiện trên form ạ.

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-05-10 16:37:30

report viewer có hiển thị trên đây k nhỉ

 

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education