Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

WPF_ Chèn dữ liệu từ file excel vào CSDL SQL

Mình muốn import dữ liệu của  1 file excel vào sql table thì làm như nào ạ, mọi người?? 
Thanks!!! 

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-03-15 00:03:42

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education