Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0
L

Xóa khoảng trống đầu và cuối chuỗi sau khi đảo ngược từ trong chuỗi

Enter string:Who are you

Reversed string:(you are who)

mình in ra ( you are who ) và kb xóa khoảng trống đầu và cuối ntn

3 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
Steven đã trả lời 2018-03-12 01:01:57

Lấy chuỗi xuất ra và gọi hàm Trim() để loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối của một chuỗi nhé bạn!

ví dụ: String s = "   hello my pig  ";

 s = s.Trim();

print(s);

Nó sẽ in ra "hello my pig"

1
Nguyễn Thái Hải đã trả lời 2018-03-12 10:38:17

Dùng  hàm Trim không thì mình tự viết lại xử lý tăng tư duy :D

0
Bùi Cường đã trả lời 2018-03-13 13:09:13

Bạn có thể dùng hàm trim() nhé. Còn nếu muốn tự viết thuật toán thì có thể xem bảng Bảng ASCII để tra kí tự space nhé

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education