Requests & Campaign

Chiến dịch thực hiện bài học/khóa học được yêu cầu bởi cộng đồng.

Donating

Dự án quản lý lớp cho giáo viên

share
share
 

"Đây là một phần mềm với chức năng kết nối với một điện thoại bằng mạng lan và tự động nhập thông tin của học sinh qua điện thoại của từng cha mẹ học sinh lên một bảng danh sách lớp. Đồng thời tự động gửi tất cả các hoạt động và vi phạm của học sinh cho cha mẹ mỗi ngày"

Khóa học dự kiến:

- Video hướng dẫn

- Source code theo bài giảng

NHẬN XÉT • 3
C# learner đã bình luận 2018-01-03 16:28:58

Anh định dùng ngôn ngữ nào vậy?

Phạm Lê Bá Dương đã bình luận 2017-12-26 08:44:58

Hy vọng dự án náy sẽ hoàn thành sớm với sự giúp đỡ của mọi người

Phạm Tấn Thành đã bình luận 2017-12-24 16:05:40

Ngon ngon :3

586/10000 điểm mục tiêu

5.86%
17 thành viên đã ủng hộ
Đăng nhập để ủng hộ
share
share
ỦNG HỘ • 23
Xem thêm...

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education