Requests & Campaign

Chiến dịch thực hiện bài học/khóa học được yêu cầu bởi cộng đồng.

Donating

Ebook CEHv10 Tiếng Việt - Chương 01

share
share
 

Chapter 1: Introduction to Ethical Hacking

 1. Technology Brief 
 2. Information Security Overview
 3. Data Breach
 4. Essential Terminology
 5. Elements of Information Security
 6. The Security, Functionality, and Usability Triangle
 7. Information Security Threats and Attack Vectors
 8. Motives, Goals, and Objectives of Information Security Attacks
 9. Top Information Security Attack Vectors 
 10. Information Security Threat Categories
 11. Types of Attacks on a System
 12. Information Warfare
 13. Hacking Concepts, Types, and Phases
 14. Hacker
 15. Hacking
 16. Hacking Phases
 17. Ethical Hacking Concepts and Scope
 18. Ethical Hacking
 19. Why Ethical Hacking is Necessary
 20. Scope and Limitations of Ethical Hacking
 21. Phases of Ethical Hacking
 22. Skills of an Ethical Hacker
 23. Information Security Controls
 24. Information Assurance (IA)
 25. Information Security Management Program
 26. Threat Modeling
 27. Enterprise Information Security Architecture (EISA)
 28. Network Security Zoning
 29. Information Security Policies
 30. Types of Security Policies
 31. Implications for Security Policy Enforcement
 32. Physical Security
 33. Incident Management
 34. Incident Management Process
 35. Responsibilities of Incident Response Team
 36. Vulnerability Assessment
 37. Types of Vulnerability Assessment
 38. Network Vulnerability Assessment Methodology
 39. Penetration Testing 
 40. Technology Overview
 41. Important for Penetration testing
 42. Types of Penetration Testing
 43. Phases of Penetration Testing
 44. Security Testing Methodology
 45. Information Security Laws and Standards
 46. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)
 47. ISO/IEC 27001:2013
 48. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
 49. Sarbanes Oxley Act (SOX)
NHẬN XÉT • 2
Phạm Tấn Thành đã bình luận 2018-12-02 12:32:21

Bộ máy ảo sử dụng thực hành CEHv10: Máy ảo thực hành CEHv10  (Linux Team Việt Nam)

Bộ công cụ thực hành sử dụng cho CEHv10: Tool thực hành CEHv10 (Linux Team Việt Nam)

Phạm Tấn Thành đã sửa 2018-12-02 12:30:51

1.1 Giới thiệu về Ethical Hacking - Tổng quan về bảo mật dữ liệu: CEHv10 Tiếng Việt Chương 1.1

1.2 Giới thiệu về Ethical Hacking - Information Security Threats và Attack Vectors: CEHv10 Tiếng Việt - Chương 1.2

1.3 Giới thiệu về Ethical Hacking - Khái niệm hack, phân loại và các giai đoạn: CEHv10 Tiếng Việt Chương 1.3

1.4 Giới thiệu về Ethical Hacking - Khái niệm và phạm vi của Ethical Hacking: CEHv10 Tiếng Việt Chương 1.4

Các bạn cùng tiếp tục donate điểm để ủng hộ đủ kinh phí nhé.

1770/5000 điểm mục tiêu

35.40%
18 thành viên đã ủng hộ
Đăng nhập để ủng hộ
share
share
ỦNG HỘ • 24
Xem thêm...

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education