Requests & Campaign

Chiến dịch thực hiện bài học/khóa học được yêu cầu bởi cộng đồng.

Donating

Khóa java đầy đủ cơ bản đến nâng cao

share
share
 

Khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao có cả OOP trong đây.

Khóa học bao gồm:

- Video bài giảng.

- Project trong bài giảng.

 

Barem dự tính:

       I.            Java căn bản

1.      Lịch sử phát triển, tính năng trong java

2.      Tìm hiểu về IDE Eclipse

3.      Viết chương trình Java đầu tiên

4.      Cách ghi chú trong java

5.      Tìm hiểu về biến trong java

5.1  local variable (biến cục bộ trong java)

5.2  Instance variable (biến thực thể trong java)

5.3  Static variable (biến tĩnh trong java)

6.      Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím trong java sử dụng lớp Scanner

7.      Tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong java

7.1  Tìm hiểu boolean, char, byte, short

7.2  Tìm hiểu về int, long, float, double

8.      Tìm hiểu về %d, %f, %n trong java (format specifier)

9.      Tìm hiểu về \b, \n, \t trong java

10. Toán tử trong java

10.1                     Toán từ toán học

10.2                     Toán từ quan hệ

10.3                     Toán tử logic

10.4                     Assignment operator

10.5                     Toán tử điều kiện

11. Chuyển kiểu trong java (casting)

12. Tìm hiểu về if, else, switch – case

13. Tìm hiểu về các vòng lặp: for, while, do – while

14. Tìm hiểu về break, continue trong java

15. Mảng 1 chiều trong java

16. Mảng 2 chiều trong java

    II.            Hướng đối tượng trong java

1.      Khái quát sơ qua về OOP trong java, thành phần trong OOP, ưu điểm OOP trong java

2.      Tìm hiểu về lớp, đối tượng, phương thức trong OOP java

3.      Tìm hiều về access modifier: public, private, protected trong OOP java

4.      Tìm hiều về tính thừa kế (inheritance) trong java

4.1  khái niệm, ví dụ về thừa kế trong lập trình OOP java

4.2  Superclas, subclass, từ khóa extend trong thừa kế.

4.3  Từ khóa Super trong thừa kế.

5.      Annotation trong java

6.      Tìm hiểu về tính đa hình (polimorphism)

6.1  khái niệm, ví dụ đa hình trong OOP java.

6.2  Overriding method

6.3  Overloading method

7.      Tính trừu tượng (abstraction) trong oop java

7.1  Khái niệm, ví dụ trừu tượng.

7.2  Abstract method, abstract class

8.      Tính đóng gói (encapsulation) trong oop java

8.1  Khái niệm, ưu điểm của đóng gói trong java

8.2  Tìm hiểu về Getter và Setter trong java

9.      Tìm hiều về interface

9.1  Khái niệm, đặc điểm của interface, ví dụ về interface

9.2  Lớp thực thi interface, từ khóa implement trong interface

10. Tìm hiều về constructor, từ khóa this

11. Tìm hiểu về từ khóa static

12. Tìm hiểu về từ khóa final

13. Generic trong java

14. Kiểu enum trong java

15. Tìm hiều về vòng lặp for - each

 III.            Java I/O

1.      Tìm hiểu về thư viện JAVA IO

2.      Tìm hiểu về FileInputStream và FileOutputStream

3.      Tìm hiểu BufferedOutputStream và BufferedInputStream

4.      1 số ví dụ về xử lý dữ liệu trong file text

 IV.            Xứ lý ngoại lệ (Exception Handling)

1.      Giới thiệu về ngoại lệ trong java

2.      Xử lý ngoại lệ với try – catch

3.      Tìm hiểu về multiple catch trong java

4.      Xử lý ngoại lệ với finally

5.      Xử lý ngoại lệ sử dụng throw và throws

    V.            Xử lý chuỗi trong java

1.      Giới thiệu về chuỗi trong java, cách khởi tạo chuỗi, mảng trong chuỗi

2.      Tìm hiểu về StringBuffer

3.      Tìm hiểu về StringBuilder

4.      So sánh StringBuffer và StringBuilder

5.      Tìm hiều về hàm: charAt, compareTo, constains, equals

6.      Tìm hiểu về hàm: substring, toUppercase, toLowercases

 VI.            Java collection

1.      Giới thiệu về Collection framework

2.      Tìm hiểu về phương thức trong collection, collection generic

3.      Tìm hiểu về ArrayList

4.      Tìm hiểu về LinkedList

5.      Hướng dẫn làm ví dụ quản lý đinh viên trên console

NHẬN XÉT • 19
newbie đã bình luận 2018-10-03 12:00:34

Hóng ! Mong chờ ! Hy vọng ! 

Phan Thành Nam đã bình luận 2018-06-04 10:00:09

cùng donate khoá này đi các ông

khoanhuynh2308 đã bình luận 2018-03-22 12:22:04

40000 điểm mục tiêu luôn.. :D 

tranthang8696 đã bình luận 2017-12-09 16:46:34

Nộp thẻ dc bao nhiêu point vậy mn.

Xem tất cả 1 câu trả lời
Phạm Tấn Thành đã trả lời 2017-12-09 21:25:53

20=200 point ak bạn

plus010141 đã bình luận 2017-12-08 16:30:20

ANh em nạp tiền để lên nhé :D

Xem tất cả 1 câu trả lời
Phạm Tấn Thành đã trả lời 2017-12-08 18:49:58

vừa nộp 20K góp khóa khác rùi :3 

nekokuro245 đã bình luận 2017-12-07 21:22:22

how to get 70k point huhu

K newbie đã bình luận 2017-12-07 18:50:55

tới bao giờ mới đủ đây... :))

khanhcuong221298 đã bình luận 2017-12-07 16:27:04

cái  này là của ai dạy ạ

Phạm Tấn Thành đã bình luận 2017-12-07 16:03:04

để nạp card donate phụ mọi người :3

Xem tất cả 1 câu trả lời
hocit12 đã trả lời 2017-12-31 02:01:53

cho e hỏi là nếu mình ủng hộ xong là học được java từ cơ bản tới nâng cao luôn phải k ạ

bobanhbao93 đã bình luận 2017-12-07 15:24:05

20 điểm nhé :D

Hòa Đẹp Trai đã bình luận 2017-12-07 15:10:27

<3 

hoangvanlamcntt đã bình luận 2017-12-07 14:59:06

ủng hộ đi nào 

makelifeperfect đã bình luận 2017-12-07 12:16:03

Cần lắm series này

duocnt115 đã bình luận 2017-12-07 00:51:00

up

cc.tronghieu đã bình luận 2017-12-07 00:46:52

cố lên nào java của tôi 

Lê Châu đã bình luận 2017-12-06 22:16:32

Java cơ bản cố lên nào

11031/40000 điểm mục tiêu

27.58%
84 thành viên đã ủng hộ
Đăng nhập để ủng hộ
share
share
ỦNG HỘ • 162
Xem thêm...

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education