Requests & Campaign

Chiến dịch thực hiện bài học/khóa học được yêu cầu bởi cộng đồng.

Donating

Làm dự án website bán hàng thực tế với Angular

share
share
 

 1. Giới thiệu tổng quan khóa học và mục tiêu
 2. Cách thức học tập và quy ước
 3. Cài đặt môi trường làm việc Backend
 4. Giới thiệu và giải thích mô hình thiết kế Backend WebAPI
 5. Tìm hiểu thêm về ASP.NET Identity
 6. Giới thiệu về database
 7. Giới thiệu tổng quan về Angular 2
 8. Ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong khóa học Angular 2 căn bản
 9. Giới thiệu và cách sử dụng Angular CLI
 10. Xây dựng cấu trúc dự án với Angular 2 bằng Visual Studio Code
 11. Xây dựng Routing giữa các component
 12. Ghép giao diện trang login
 13. Ghép giao diện trang chính qua template HTML
 14. Xây dựng các service sử dụng chung cho hệ thống (Notification, Authentication) – Phần 1
 15. Xây dựng các service sử dụng chung cho hệ thống (Notification, Authentication) – phần 2
 16. Xây dựng tính năng đăng nhập và đăng xuất qua token với WebAPI
 17. Hiển thị thông tin người dùng trên giao diện
 18. Bảo vệ ứng dụng với Guard trong Angular 2.
 19. Xây dựng chức năng danh sách quyền.
 20. Phân trang danh sách quyền
 21. Xây dựng chức năng thêm mới quyền qua popup
 22. Xây dựng chức năng chỉnh sửa quyền qua popup.
 23. Xóa bản ghi quyền với confirm dialog.
 24. Tìm kiếm quyền theo tên
 25. Danh sách người dùng phân trang
 26. Thêm mới người dùng qua popup
 27. Chỉnh sửa và xóa người dùng qua popup
 28. Upload ảnh avatar cho người dùng
 29. Xây dựng chức năng danh sách function qua tree view.
 30. Phân quyền user theo function.
 31. Áp dụng quyền trên giao diện Angular 2
 32. Lấy danh sách menu theo quyền từ database.
 33. Danh sách sản phẩm và thêm mới sản phẩm
 34. Tích hợp TinyMCE Editor trong Angular 2
 35. Tích hợp upload ảnh vào TinyMCE
 36. Tìm kiếm sản phẩm
 37. Xóa nhiều sản phẩm
 38. Quản lý hóa đơn bán hàng
 39. Xây dựng dashboard thống kê với Angular 2
 40. Nhập dữ liệu qua file Excel
 41. Xuất dữ liệu ra file Excel bằng Angular 2
 42. Hiển thị tin nhắn realtime với SingalR
 43. Unit testing cho ứng dụng Angular 2 với Karma
 44. Triển khai ứng dụng Angular 2
 45. Tổng kết khóa học và định hướng
NHẬN XÉT • 3
nvtvantruong đã bình luận 2018-11-30 09:37:57

Bao h mới đủ :(

nguyenmuoi157 đã bình luận 2018-04-01 08:29:29

cao quá k biết bao giờ mới có

Trần Kha đã bình luận 2017-12-12 22:11:05

quá đã luôn

1656/70000 điểm mục tiêu

2.37%
31 thành viên đã ủng hộ
Đăng nhập để ủng hộ
share
share
ỦNG HỘ • 42
Xem thêm...

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education