Requests & Campaign

Chiến dịch thực hiện bài học/khóa học được yêu cầu bởi cộng đồng.

Donating

Lập trình hiệu ứng trên desktop windows

share
share
 

Mình cần mọi người cho ý kiến về hiệu ứng này sẽ là hiệu ứng gì

NHẬN XÉT • 6
nguyenthanhdanh55162 đã bình luận 2018-06-15 08:58:58

Hiệu ứng thanh taskbar (kiểu như trong MacOS)

Hồng Ngọc đã bình luận 2018-01-31 21:46:37

Đổ bóng icon desktop

khazixoccho đã bình luận 2017-12-12 00:42:55

video chạy trên background

 

pesiloman đã bình luận 2017-12-09 13:02:01

? ? và ?

A Xin đã bình luận 2017-12-07 18:27:03

gấp giấy origami

rung màn hình

....

K9 đã bình luận 2017-12-06 22:59:31

Bạn có thể cho mình biết rõ là muốn lập trình ra hiệu ứng gì không?

345/3000 điểm mục tiêu

11.50%
9 thành viên đã ủng hộ
Đăng nhập để ủng hộ
share
share
ỦNG HỘ • 12
Xem thêm...

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education