Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

Thuật toán Gradient Descent cho Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
1.436 lượt xem 2020-02-20 00:03:43

Hàm J(θ) cho Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
1.216 lượt xem 2020-02-17 01:40:22

Giới thiệu Linear Regression và hàm hθ(x)

5.0 (2 đánh giá)
1.751 lượt xem 2020-02-13 10:40:14

Ma trận và vector với NumPy

5.0 (2 đánh giá)
2.371 lượt xem 2020-02-12 23:31:10

Giới thiệu Machine Learning và Cài đặt NumPy

5.0 (5 đánh giá)
2.633 lượt xem 2020-02-01 11:42:51

Các cách mở cửa sổ CMD thông dụng trên windows

2.5 (2 đánh giá)
3.857 lượt xem 2019-11-23 16:37:27

Code giao diện Navigation

5.0 (1 đánh giá)
1.453 lượt xem 2019-11-17 16:02:09

Code hoàn thiện hiệu ứng cho pop up component

0.0 (0 đánh giá)
1.034 lượt xem 2019-11-17 15:10:47