Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

Giới thiệu Linear Regression và hàm hθ(x)

5.0 (3 đánh giá)
3.785 lượt xem 2020-02-13 10:40:14

Ma trận và vector với NumPy

5.0 (2 đánh giá)
4.716 lượt xem 2020-02-12 23:31:10

Giới thiệu Machine Learning và Cài đặt NumPy

5.0 (5 đánh giá)
4.672 lượt xem 2020-02-01 11:42:51

Các cách mở cửa sổ CMD thông dụng trên windows

4.8 (4 đánh giá)
5.345 lượt xem 2019-11-23 16:37:27

Code giao diện Navigation

5.0 (2 đánh giá)
1.756 lượt xem 2019-11-17 16:02:09

Code hoàn thiện hiệu ứng cho pop up component

0.0 (0 đánh giá)
1.189 lượt xem 2019-11-17 15:10:47

Giao diện popup component

5.0 (1 đánh giá)
1.831 lượt xem 2019-11-17 15:01:32

Code Footer Section

0.0 (0 đánh giá)
1.071 lượt xem 2019-11-17 13:28:25

Hoàn thiện CSS cho form Component

0.0 (0 đánh giá)
2.319 lượt xem 2019-10-31 23:15:01

Lập trình viên Mark Zuckerberg và các thánh code xung quanh bạn

4.5 (4 đánh giá)
5.683 lượt xem 2019-10-13 15:04:56