Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

Thuật toán Gradient Descent cho Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
6.117 lượt xem 2020-08-31 21:44:22

Hàm J(θ) cho Linear Regression

5.0 (1 đánh giá)
6.996 lượt xem 2020-08-31 21:36:22

Giới thiệu Linear Regression và hàm hθ(x)

5.0 (5 đánh giá)
8.647 lượt xem 2020-08-31 21:21:25

Ma trận và vector với NumPy

5.0 (5 đánh giá)
11.619 lượt xem 2020-08-31 20:25:25

Giới thiệu Machine Learning và Cài đặt NumPy

5.0 (5 đánh giá)
10.278 lượt xem 2020-08-31 19:57:41

Các cách mở cửa sổ CMD thông dụng trên windows

4.8 (5 đánh giá)
8.924 lượt xem 2019-11-23 16:37:27

Code giao diện Navigation

5.0 (2 đánh giá)
2.245 lượt xem 2020-08-12 13:40:49

Code hoàn thiện hiệu ứng cho pop up component

0.0 (0 đánh giá)
1.623 lượt xem 2020-08-12 13:04:33

Giao diện popup component

5.0 (1 đánh giá)
2.363 lượt xem 2020-08-12 13:03:29

Code Footer Section

0.0 (0 đánh giá)
1.567 lượt xem 2020-08-12 12:57:46